The Word

Tuesday, January 18, 2011

South Africa and Africa

I see your flag, but I see your flag turned 90 degrees clockwise. As I feel this unusual positioning indicates the Lord is going to bring some major shifts in South Africa. Things are not going to be the same anymore.

The Black triangle, now at the top, signifies the enemy that still desperately tries to drive a wedge between the people of South Africa, as he has done for so long. He tries to bring even more darkness to this continent, with all his weight he tries to drive the wedge, and as he realises he is not able to drive any further down, he tries even more desperately. But what used to be so easy for him, is now almost impossible. Previously driving the wedge was like driving it into soil, but now he has hit solid rock. The wedge became rock solid, not moving a millimeter.

Below the wedge is the Yellow section. I believe this signifies the glory of God. The rock that stops the darkness, is the glorious presence of the Almighty. In fact, the black wedge of darkness has not only stopped, I get the impression it might be starting to be lifted, even if ever so slightly initially, I sense this is the beginning of the end. The darkness is on its way out. Africa, your darkness is leaving. You are becoming the Continent of Light. Future generations will no longer know the term “Dark Africa”.

The Green in the middle is indicative of the harvest that is coming. No more drought, no more locusts devouring your harvest. A great great harvest is coming. Your children will no longer know hunger, in fact they will become providers. They will provide the World with food, both naturally and spiritually. Even though they will feed the hungry in the World as you become the bread basket, they will also feed those who are starving spiritually. I see how your children serves the Bread of Life to the hungry. You will become the Continent of Love, the Continent of Peace and the Continent of Hope. The world will admire you and seek your help desperately.

Oh, I see the Red as a reminder of so many that were oppressed. So many fell victim to bloodthirsty power mongers, oppressors from elsewhere, but also from within. The ancient enemy of God has been the greatest oppressor of all. His forces of darkness has brought so much bloodshed, so much hardship and so much pain. And yet, you never gave up. You persevered. And as the Lord of Compassion has counted every teardrop of everyone of your children, the Lord of Hosts has also counted every drop of innocent blood that was shed on your soil. The revenge is not yours, but the Lord of Hosts shall avenge every drop, He will hold His enemy accountable for every drop of blood. I sense that even those that has not accepted the sacrifice of His Son, may be held accountable before the throne of God. As your soil is drenched in blood, your wounds will be healed by the Blood of the Lamb. The Healer of all will bring healing to your land and the past will no longer hold you back, but it will remind you of the grace of the Almighty.

The Blue signifies cleansing water. Not only will you be washed clean, but your land will be saturated by the anointing of the Holy Spirit of God. The fountains of heaven will pour down Living Water all over your land. Oh South Africa, you shall drink and drink until your thirst have been quenched, Africa, you shall be baptized in the living Waters of the Spirit. You shall be washed and washed by His presence until you become as clear as a mountain spring.

The White signifies the Beautiful Bride you will become. No longer will you be the ugly duckling of the World, no longer will they pity and laugh at you. Oh no, they will be blown away by your beauty. You will become a pure and beautiful Bride, anxiously waiting for the Bridegroom. As the World marvels at your beauty, her daughters will look up to you and strive to be like you. They will start cleansing themselves, they will ask for help as they also start preparing for their Beloved King to come.

Oh Continent of Africa, arise! Arise from your past! You will be the Bearer of Hope, you will be the Bringer of Life. You will be the Continent of Light.

Labels: , , , , ,

Monday, July 26, 2010

Ons geloof gesprek: Faith and Reason debate with Spangenberg and Wolmarans

Ons geloof gesprek: Faith and Reason debate with Spangenberg and Wolmarans

Wednesday, December 16, 2009

Die Gelofte van 16 Desember 1838

Hier staan ons
voor die heilige GOD van hemel en aarde
om 'n gelofte aan Hom te doen dat
as Hy ons sal beskerm
en ons vyand in ons hand sal gee,
ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag
soos 'n sabbat sal deurbring,
en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig
waar dit Hom behaag,
en dat ons ook aan ons kinders sal sê dat
hulle met ons daarin moet deel tot
nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte
want die eer van Sy naam sal verheerlik word
deur die roem en die eer van oorwinning
aan hom te gee.

Sunday, December 13, 2009

Leuens in voorgeskrewe boek vir Graad 12?

http://is.gd/5lDsW
http://is.gd/5lDvn

Ontwikkeling van die embrioDie embrio's van baie diere toon ooreenkomste met mekaar. Dit versterk die idee dat organismes uit 'n gemeenskaplike voorouer ontwikkel het.

Gewerwelde embrio's is 'n goeie voorbeeld. In die vroee ontwikkelingstadiums is dit nie maklik om die verskil tussen die embrio van 'n vis, 'n padda, 'n hoender, 'n vark of 'n mens raak te sien nie.

Gedurende die vroee ontwikkelingsstadiums het alle gewerwelde embrio's 'n senuweestring wat die rugmurg word en 'n ondersteunende staaf of rugkoord wat die werwelkolom word. Hulle het ook kieu-gleuwe, 'n visagtige hart en niere, en 'n stert. Hierdie kenmerke word almal by visse aangetref. Namate die embrio's van die ander gewerweldes ontwikkel, verloor hulle die kenmerke en begin hulle lyk soos die groep waartoe hulle behoort.


Ernst Haeckel was baie bekend en later berug vir hierdie besondere ikoon van evolusie. Dis verstommend dat feitlik sy selfde vervalste tekeninge en foutiewe beskrywings in die Lewenswetenskappehandboek verskyn. Kon die opstellers nie maar die tekeninge en beskrywings reggemaak het nie, of sou die nutteloosheid van hierdie getuienis vir evolusie dan te duidelik gewees het? En hoekom word Haeckel se naam nie in die handboek genoem nie? Is dit dalk omdat dit eintlik algemeen bekend is dat Haeckel met sy embriotekeninge bedrog gepleeg het? Wetensksap is veronderstel om self-korrigerend te wees, en ek glo dit is heel dikwels. Maar voorbeelde soos hierdie soogenaamde embriogetuienis wys dat onwaarhede soms vir dekades bly voortbestaan, en skynbaar doelbewus in stand gehou word. Is die opstellers van die Lewenswetenskappehandboek regtig nog steeds onbewus van die ongeldigheid van Haeckel se voorstellings?


Ek het hierdie deel aangehaal uit Dr. H.D. Mouton se nuutste boek "Verken Lewenswetenskappe verder - 'n kritiese evaluering van evolusie".

Die boek is aangrypend en insiggewend.

Indien 'n Christen besluit het om wel in miljoene jare te glo, en dan die stelling wil maak dat dit nie belangrik is nie, wil ek graag vra: "Indien jou kind blatante leuens vertel word op skool en hierdie leuens kan jou kind moontlik op 'n glibberige pad, weg van God af, plaas, maak dit steeds nie saak nie?".

Gaan lees gerus regoor die internet na oor Ernst Haeckel. Maak jou eie afleidings. Indien bg. jou geprikkel het, oorweeg dit om Dr. H.D. Mouton se boek in die hande te kry, of gaan lees ten minste die volgende artikel:
http://creation.com/fraud-rediscovered

Ek gaan net 'n aanhaling of twee hieronder maak, maar dit is selgs 'n baie klein deeltjie van 'n baie groter probleem.

This is one of the worst cases of scientific fraud. It’s shocking to find that somebody one thought was a great scientist was deliberately misleading. It makes me angry … What he [Haeckel] did was to take a human embryo and copy it, pretending that the salamander and the pig and all the others looked the same at the same stage of development. They don’t … These are fakes. - Michael Richardson, Britse embrioloog

In die Genesis Hall van Transvaal Museum kom hierdie bordtjie voor:


Die Woorde:"'N MENS - Volwasse mense het nie meer kieusakke of sterte nie, maar ons besit nog hierdie kenmerke op 'n vroeë stadium voor geboorte."

Tuesday, October 27, 2009

Oorwinningslied

Ek sien in my gees die glorie
En die almag van die Heer
Die Allerhoogste wat in liefde
Oor sy Koninkryk regeer
Hy’t belowe aan die einde
Op die wolke kom Hy weer
Hy’s Koning Hy regeer

Loof Hom, prys Hom, halleluja (3x)
Hy’s Koning Hy regeer

Die Here is ons vesting
Wat vir altyd sal bly staan
Hy beskerm elke mens
Wat in geloof na Hom toe gaan
Hy’s ons skuiling, Hy’s ons wapen,
Hy’t die vyand reeds verslaan
Hy’s die rots wat ewig staan

Loof Hom, prys Hom, halleluja (3x)
Hy’s die rots wat ewig staan

Kom deel nou in ons loflied
Hef jou hande op na bo
Blaas basuine, slaan op dromme
En kom dans voor God se oë
Kom leef in die oorwinning
Van sy Woord waarin ons glo
want sy Woord sal ewig staan

Loof Hom, prys Hom, halleluja (3x)
Sy Woord sal ewig staan

Wednesday, August 26, 2009

Bill Hamon and Benny Hinn on the gift of Prophecy

Friday, May 22, 2009

SONGS FOR AN END TIME ARMY


In a day where darkness is called light...
In a day where popularity reigns over morality...
In a day where metal detectors take the place of prayer in our schools...
In a day where sexual immorality is joyfully accepted as "normal"...
In a day where millions are given to save the whales but our own children are being murdered upon the altar of "choice"...
In a day where jezebel pop stars raise a generation instead of it's own mothers and fathers...
In a day where same sex marriage is viewed as a civil rights issue instead of a moral issue...
In a day much like Noah's...

THERE IS STILL HOPE. GOD STILL HAS A REMNANT.

Labels: